Dansk Byggeris mål, hovedopgaver og erhvervspolitiske grundlag

Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for 6.500 virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Medlemsvirksomhederne beskæftiger ca. 90.000 medarbejdere.

Dansk Byggeris mål
Dansk Byggeris mål er at fremme branchens erhvervspolitiske interesser, at fremme medlemmernes arbejdsgiverpolitiske interesser og at opfylde behovet for service og information til medlemmerne.