Termografi

Med termografisk fotografering kan MC TAG vurdere, om der er brug for at efterisolere dit hus.
Termografi kan afsløre de kuldebroer, utætheder og det varmespild, som der måtte være i dit hus.

Viser den termografiske fotografering et varmespild ud over det sædvanlige, bør du overveje efterisolering. Vi rådgiver dig i valget af isoleringsprodukter, til de rette konstruktioner.