MC Tag styrker sin bestyrelse

bestyrelse-Lars-Dige-Knudsen-Helle-Sofie-Kaspersen

Januar 2018

Erfarne industrifolk træder ind i MC TAGs bestyrelse med henblik på at styrke det
forretningsmæssige afsæt og den fremtidige udvikling.

Den prisbelønnede specialist inden for tagløsninger, MC TAG A/S, tager nu et nyt skridt i den
fortsatte professionelle udvikling af virksomheden.

”År 2017 blev både omsætnings- og indtjeningsmæssigt et rekordår for MC TAG, og med
ordrebogen fuld ved indgangen til 2018 glæder det mig at byde velkommen til de to nye
bestyrelsemedlemmer. Jeg er nået til et punkt, hvor jeg har brug for professionel sparring og udfordring i forhold til den videre forretningsmæssige udvikling”, udtaler ejerlederen MikkelChristensen, der etablerede virksomheden for snart 20 år siden.

 

”Jeg ser meget frem til samarbejdet” udtaler Lars Dige Knudsen, der indtræder som ny
bestyrelsesformand. ”MC TAG er blandt Østjyllands foretrukne leverandører inden for
tagløsninger, og det glæder mig, at virksomheden har set, at en professionel bestyrelse kan
medvirke til at sikre yderligere værdiskabelse og udvikling” fortsætter Lars Dige Knudsen.

Helle Sofie Kaspersen indtræder som næstformand og siger i den forbindelse, at hun er overbevist om, at MC TAG vil profitere af den store erfaring og faglige bredde, som den nye bestyrelse bibringer. ”Jeg er begejstret for at være med til at sætte den strategiske kurs for MC TAG” slutter Helle Sofie Kaspersen.


MC TAG A/S’s nye bestyrelse består herudover af ægteparret Mikkel Christensen og Anja
Christensen, der begge tillige er aktive i virksomhedens daglige drift.

Fakta om de nye bestyrelsesmedlemmer:

 

Lars Dige Knudsen bliver ny bestyrelsesformand. Han har mere end 20 års
erfaring fra international ledelse på højt niveau og er tidligere
administrerende direktør for lysteknologikoncernen Martin Professional. I
dag arbejder han udelukkende med værdiskabende bestyrelsesarbejde samt
med ejendomsudvikling og -investeringer.

 

Helle Sofie Kaspersen er ny næstformand. Hun har over 20 års erfaring inden
for ledelses-, strategi- og bestyrelsesarbejde. Gennem 18 år har hun haft
centrale ledelsesopgaver i LEGO koncernen. Hun arbejder i dag som
selvstændig rådgiver inden for strategi og ledelse, som professionelt
bestyrelsesmedlem og er tillige associeret partner hos Flensby & Partners.

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt adm. direktør Mikkel Christensen på tlf. 6163 1281.

Læs også:

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch