Gode råd mod skybrud og storm

uforpligtende-tilbud-tagtjek-nyt-tag

Vejret bliver mere og mere ekstremt, og når sommeren byder på skybrud og efteråret kommer med storme, så er det taget på dit hus, der skal tage skraldet.
Derfor skal det sidde fast og være tæt.

Decemberorkanen i 1999 forårsagede voldsomt mange bygningsskader og fik byggebranchen til at overveje om de hidtil brugte standarder for det hjemlige byggeri var gode nok. Siden er der blevet strammet op mange steder. Men har dit hus et tag fra før 90’erne, så er det en god idé, at få det set grundigt efter, for alt tyder på, at vi skal vænne os til voldsomme skybrud og storme.

 

Taget skal sidde fast
På mange ældre tage er tagstenene desværre ikke fastgjort ordentligt. Der er ofte kun meget få eller slet ingen tagstensbindere, og så er det i realiteten kun tagets egen vægt, der holder det på plads. Efter nutidens standard er det faktisk hver anden tagsten, der skal hæftes med en tagstensbinder. I mange år var standarden, at hver tredje sten skulle fæstnes, men der blev ofte sjusket med det, fordi håndværkerne ikke var klar over, hvor vigtigt det var. På mange ældre tage er stenene fastgjort med trådbindere, der
ikke er galvaniseret, og når de har været udsat for kondens gennem en årrække ruster de og knækker. 

Det ses ofte, at lægter er sømmet fast til spær med blanke, ikke-galvaniserede søm. Det betyder, at de ruster og forvitrer, så de risikerer at knække, når et kraftigt vindstød rykker i taget. Og selvom et tag har klaret de seneste 50 års storme, er det ikke ensbetydende med, at det også klarer de kommende. For det slider på taget, hver gang en storm rykker i konstruktionen.

 

Samlinger er kritiske
Vi rammes oftere af kraftig nedbør end tidligere, og det lægger også pres på tag, tagrender og nedløbsrør. Den kraftige nedbør følges som regel også af kraftig vind, og det betyder, at vandet bliver presset mod konstruktionen og ind i den, hvis der ikke er tilstrækkeligt tæt. De kritiske steder er samlinger, og hvor vandet samles og ledes væk. Selv i dag er der
nye tage, der ikke er konstrueret efter de anbefalede standarder, og derfor er det en god idé at alliere sig med en specialist, der følger med i alt det nye, der sker på området. Et sted, der typisk sker fejl, er ved skotrender og kviste, og begge steder er svære at reparere, hvis de ikke er konstrueret ordentlig fra begyndelsen af.

gratis-tagtjek-nyt-tag-tilbud

Skader efter stormen
Efter orkanen i 1999 undersøgte eksperter fra Statens Byggeforskningsinstitut en række af de mange stormskader på bygninger. Deres konklusion var, at byggereglerne var gode nok, men at reglerne ikke blev overholdt. De skader, de havde undersøgt var alle et resultat af udeladelser og sjusk lige fra manglende hæftning af tagsten,
over brug af blanke søm til at hæfte
lægter til spær, og til utilstrækkelig
fastholdelse af gavl til tagkonstruktion.

Vidste du, at…
kraftigere nedbør også stiller større
krav til tagrender og nedløbsrør?
Overvej at få en fagmand til at tjekke,
om du har behov for større tagrender og måske flere nedløbsrør.

Nyt undertag?
Skal du have skiftet dit undertag, så er det nødvendigt at pille tagbelægningen
helt af. Er tagbelægningen i god stand, kan den måske genbruges, men du
kan også overveje, om det vil være bedre at investere det lidt ekstra og få
en splinterny tagbelægning på i stedet for. Ekstraudgiften er ikke voldsom, og
du er sikker på, at du får et tag, der kan holde i rigtigt mange år.

Læs også:

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch